+90 352 321 28 22

Language :

You are here : Main Page »

KALİTE POLİTİKASI
Güven Makine, Kalite anlayışını, şirket geleceğinin güvencesi olarak değerlendirmekte ve benimsemektedir.
Bu nedenle;
  Tüm kaynaklarımız ve faaliyetlerimiz müşteri memnuniyetini sağlamak üzere planlanmakta ve uygulanmaktadır.
  Müşteri memnuniyetini, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin belirleyeceği inancı ile imalat öncesi ve sonrasını da kapsayan kurumsal bir sistem içinde çalışmaktadır.
  Faaliyetlerimizde “ilk defada doğruyu yapmak ve bunu sürekli kılmak” kaynaklarımızın verimli kullanılması için benimsenmektedir. Bu yaklaşım ile şirketimiz ve müşterilerimize kazanımlar sağlanmaktadır.
  Çalışanlarımız en önemli varlıklarımız olup, verilen eğitimler ile görevlerini kalite oluşturma sorumluluğu ile yapmaları sağlanmaktadır.
  Kaliteli ürünler için, kaliteli girdi ve hizmet kullanmak esastır. Bu nedenle; Tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçasıdır.

ÇEVRE POLİTİKASI
  Güven Mühendislik Makine firması, çevre değerlerini göz önünde bulunduran bir firmadır. Bu yolda takip ettiğimiz değerlerimiz;
  Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
  Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
  Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
  Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
  Ofis ve üretim birimlerinde kullanılan elektrik enerjisi, su, kâğıt ve doğalgaz gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
  Firma faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen ya da bunlardan etkilenen paydaşları belirleyip paydaş katılım süreci ile söz konusu paydaşların görüşlerini Firma’nın aksiyon planlarında göz önünde bulundurmak,
  Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
  Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak, üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
  Firma bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; tüm çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle iş birliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmaktır.


İSG POLİTİKASI
Güven Mühendislik Makine olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamız “sıfır” iş kazası hedefine dayanmaktadır. “Önlemek, ödemekten daha kolaydır” sloganımız ile çalışanlarımıza, iş güvenliği kurallarına uymaları için sürekli olarak konunun önemini vurgulamaktayız. İSG açısından kitlesel bilinç oluşturmak ve devam ettirmek amacıyla eğitimler vermekteyiz. Şirketimizin sahip olduğu OHSAS 18001:2014 belgesinin gereklerini yerine getirmek ve devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapmaktayız.

 


© Copyright 2014 Güven Mühendislik Makina Kimya ve Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Organize San. Böl. 18. Cadde No:18 Melikgazi 38070 Kayseri / Türkiye